امکانات سایت
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.5 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
9.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی
8.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه سنسکريت
از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می‌کوشد
7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی لاهیجان
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محترم، دارای احترام
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا - لطیف - روشن - کسی که چهره ای مانند آب دارد