امکانات سایت
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص)
8.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محترم، دارای احترام
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است
8.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی لاهیجان
9.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا - لطیف - روشن - کسی که چهره ای مانند آب دارد