امکانات سایت
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
8.3 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص)
7.3 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع)
9.7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سفید و معطر دارد
9.7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی لاهیجان