امکانات سایت
آبرلی
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند