امکانات سایت
تبلیغات
آتابای
نام پسرانه با ریشه ترکي,چيني
آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران