امکانات سایت
تبلیغات
عبدالباسط
نام پسرانه با ریشه عربي
عبد(بنده) + باسط(گستراننده، گسترش دهنده و از نامهای خداوند ) ، نام قاری بزرگ مصری