امکانات سایت
تبلیغات
لقمان
نام پسرانه با ریشه عربي
نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود(ع) زندگی می کرده است، نام سوره ای در قرآن کریم