امکانات سایت
لیبرا
نام پسرانه با ریشه فارسي
طلا ، سکه ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل 65 مثقال یا 328 گرم بوده است