امکانات سایت
تبلیغات
آبشن
نام دخترانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آویشن ، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف آ
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
سبب علت دلیل،قصد عزم عقیده
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
نام مادر پیامبر(ص)،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن دلیر،خانم استوار
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
آرزوها،خواسته ها،دوست داشتنی ها
9 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه