امکانات سایت
تبلیغات
آبناز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی در منظومه ویس و رامین ، مایه فخر آب ، کنایه از لطافت پوست
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف آ
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
نام مادر پیامبر(ص)،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن دلیر،خانم استوار
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
سبب علت دلیل،قصد عزم عقیده
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
آرزوها،خواسته ها،دوست داشتنی ها
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه