امکانات سایت
تبلیغات
آبیژ
نام دخترانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آیید،شراره، اخگر،آتش - کنایه از افراد پر جنب و جوش
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف آ
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
سبب علت دلیل،قصد عزم عقیده
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
نام مادر پیامبر(ص)،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن دلیر،خانم استوار
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
آرزوها،خواسته ها،دوست داشتنی ها