امکانات سایت
تبلیغات
اختر
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی به رنگهای سرخ، صورتی، نارنجی،و زرد که ریز است و به شکل خوشه روی گیاه می شکفد، ستاره، بخت، طالع