امکانات سایت
تبلیغات
بابوس
نام دخترانه با ریشه کردي
نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه(نگارش کردی : بابوس)