امکانات سایت
تبلیغات
باتینوک
نام دخترانه با ریشه کردي
آلاله(نگارش کردی : باتێنۆک)