امکانات سایت
تبلیغات
بارلی
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند