امکانات سایت
تبلیغات
باریز
نام دخترانه با ریشه کردي
میوةایی که ‏به ‏وسیله ‏باد از درخت کندة می‏شود(نگارش کردی : باڒێژ)