امکانات سایت
تبلیغات
باسکار
نام دخترانه با ریشه کردي
قدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال(نگارش کردی : باسکار)