امکانات سایت
تبلیغات
بانو
نام دخترانه با ریشه کردي
خانم. بی‌بی. خاتون(نگارش کردی : بانو)
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ب
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)