امکانات سایت
حمیرا
نام دخترانه با ریشه عربي
زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص)