امکانات سایت
رازقی
نام دخترانه با ریشه عربي
گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گلهای درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس