امکانات سایت
طلا
نام دخترانه با ریشه عربي
فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر