امکانات سایت
تبلیغات
عالیه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام، نام دختر هارون الرشید، به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)