امکانات سایت
تبلیغات
عزیزه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم