امکانات سایت
فخرجهان
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار