امکانات سایت
قرنفل
نام دخترانه با ریشه يوناني
معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ قرمز یا صورتی