امکانات سایت
تبلیغات
نادره گفتار
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نادره(عربی) + گفتار(فارسی) آن که گفتارهای پسندیده بیان می کند