امکانات سایت
تبلیغات
ناردیس
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
مانند انار، نار(عربی) + دیس(فارسی) مانند آتش