امکانات سایت
تبلیغات
هلینا
نام دخترانه با ریشه يوناني
هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد