امکانات سایت
یغماناز
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ي