امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ت
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای روشن و درخشان دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از تابان( درخشان)+ گل
نام دخترانه با ریشه فارسي
خورشید تابان، خورشید درخشان
نام دخترانه با ریشه فارسي
جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
درخشان، تابنده، نورانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که چون تاج در رأس زمان خود است
نام دخترانه با ریشه عربي
افسر پادشاهی، تاج پادشاهی
نام دخترانه با ریشه عربي
افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گلهای زیبای واژگون
نام دخترانه با ریشه فارسي
ملکه، شاهزاده خانم
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
ملکه، شاهزاده خانم
نام دخترانه با ریشه فارسي
تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، بسیار زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نوعی پارچه ابریشمی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی
نام دخترانه با ریشه آشوري
نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم
صفحه :
1