امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ا
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
سفید ، درخشان، زیبا
نام دخترانه با ریشه فرانسه
در اساطیر یونان، خدای عشق
نام دخترانه با ریشه عربي
(به فتح الف) شاد و شادمان
نام دخترانه با ریشه عبري
مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است
نام دخترانه با ریشه ترکي
(به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه-در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در استان مازندران
نام دخترانه با ریشه کردي,فارسي
آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی
نام دخترانه با ریشه فارسي
سپنتا - مقدس قابل ستایش
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر تژاو تورانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه عبري
ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش سمنان اشک
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از اسفند( نام ماه دوازدهم از سال شمسی) + دخت ( دختر)
نام دخترانه با ریشه عربي
نام نهادن - نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم هم به کار می رود، نام دختر ابومسلم خراسانی
نام دخترانه با ریشه عربي
بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن
نام دخترانه با ریشه فارسي
آبی که از چشم می‌ریزد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام کوهی در مازندران
نام دخترانه با ریشه عربي
با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس
نام دخترانه با ریشه يوناني
پارچه ابریشمی، دیبا
نام دخترانه با ریشه يوناني,فارسي
اطلس(معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگهای سفید، صورتی، ارغوانی، یا سرخ
نام دخترانه با ریشه عربي
بزرگوارتر، بزرگ تر
نام دخترانه با ریشه فارسي
درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
تابش روشنی - شعاع آفتاب تابش ماه - نام یکی از شارحان اوستا که در اواخر عهد ساسانیان می زیسته است
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر سیامک پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
کلاه پادشاهی، تاج
صفحه :
2