امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ت
نام دخترانه با ریشه فارسي
نوعی پارچه ابریشمی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی
نام دخترانه با ریشه آشوري
نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم
نام دخترانه با ریشه کردي
تالار - تهنیا - دختر تنها
نام دخترانه با ریشه عربي
خنده بدون صدا، لبخند
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
نام دخترانه با ریشه عربي
شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند
نام دخترانه با ریشه فارسي
سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز
نام دخترانه با ریشه ترکي
در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
نام دخترانه با ریشه ترکي
پرنده ای از خانواده باز شکاری
نام دخترانه با ریشه فارسي
نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی
نام دخترانه با ریشه فارسي
میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت تر است
نام دخترانه با ریشه عربي
زمزمه کردن یک نغمه ، آواز، نغمه
نام دخترانه با ریشه فارسي
سبدی که از شاخه های بید می بافند
نام دخترانه با ریشه فارسي
میوه تازه رسیده، نوبر
نام دخترانه با ریشه عربي
نام چشمه ای در بهشت
نام دخترانه با ریشه عربي
نام چاه زم زم - نام مادر امام رضا(ع) - اصرار در کتمان - پنهان کاری زیادی - بیشتر در امور مربوط به بانوان به کار برده می شود
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی
صفحه :
2