امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ر
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی سبزوار
نام دخترانه با ریشه فارسي
لاتین نگهبان عاقل
نام دخترانه با ریشه يوناني
مصحف رایای انار
نام دخترانه با ریشه فارسي
مصحف زاوش ، نام ستاره مشتری
نام دخترانه با ریشه عربي
راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز
نام دخترانه با ریشه عربي
مهربانی، نرم خویی
نام دخترانه با ریشه عربي
رویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد
نام دخترانه با ریشه عربي
مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث رحیم، مهربان
نام دخترانه با ریشه فارسي
روشن کننده چهره، شادی آور
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام
نام دخترانه با ریشه فارسي
چهره، صورت، گونه
نام دخترانه با ریشه يوناني
رکسانه، روشنک،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه فارسي
خشرو، دارای چهره شاد و گشاده
صفحه :
2