امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف س
نام دخترانه با ریشه عبري
صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خاله حضرت عیسی(ع) همچنین نام ملکه یهود و دختر هرود فلیپ
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است
نام دخترانه با ریشه عربي
سمیرا -زن بزرگوار - نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است- وسیله ای که با آن حجامت می کنند - نام محلی در نزدیکی مکه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث سامی - زن بلند قد- کسی که عازم شکار است
نام دخترانه با ریشه ترکي
نوعی گل ، نادر، کمیاب
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران سایه روشن جنگل
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی کرمان
نام دخترانه با ریشه فارسي
گرانمایه و با ارزش
نام دخترانه با ریشه فارسي
سبدی که در آن پنبه می گذارند
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ساهر،چشمه روان
نام دخترانه با ریشه عربي
ستاره گردنده، سیاره
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران سایه
نام دخترانه با ریشه فارسي
تاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در جایی ایجاد می شود ، تصویری از کسی یا چیزی که هنگام واقع شدن او یا آن در برابر نور ایجاد می شود ، حمایت، پناه
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام یکی از الحان باربد ، سبزرنگ
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام یکی از الحان قدیم ایرانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مصغر سبز، پرنده ای سبز رنگ که مانند هدهد بر سرش تاجی دارد، معشوق، شیشه شراب
نام دخترانه با ریشه فارسي
گیاهی که به صورت خودرو در جایی سبز شده است ، سبزه وار، چمن زار، گندمگون
نام دخترانه با ریشه فارسي
سبزه ای که در فصل بهار می روید، بهار سبز و خرم
صفحه :
2