امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ع
نام دخترانه با ریشه عربي
زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه عربي
نامی که اعراب مسلمان به عزرا می دهند،عزرا
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم
نام دخترانه با ریشه عربي
مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
نام دخترانه با ریشه عربي
خوشگذرانی، کامجویی
نام دخترانه با ریشه عربي
بی گناهی، پاکدامنی
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
عطر(عربی) + سا(فارسی)، معطر و خوشبوکننده
نام دخترانه با ریشه فارسي
منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عظیم، بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار
نام دخترانه با ریشه عربي
پرهیزکاری، پاکدامنی
نام دخترانه با ریشه عربي
پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی
نام دخترانه با ریشه عربي
دارای عفت، پرهیزکار، پارسا
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا
نام دخترانه با ریشه عربي
نام سنگی قیمتی به رنگ زرد و صورتی یا جگری
نام دخترانه با ریشه عربي
زن با اصل و نسب، گرامی و نجیب زاده
نام دخترانه با ریشه عربي
از نسل علی(ع)، سیده
نام دخترانه با ریشه عربي
میوه ای به رنگ قرمز که خواص درمانی فراوانی دارد
نام دخترانه با ریشه عربي
ماده ای چرب، خوشبو، و معطر که از معده یا روده نوعی ماهی گرفته می شود و امروزه در عطرسازی به کار می رود
نام دخترانه با ریشه عربي
مرغی افسانه ای، سیمرغ
نام دخترانه با ریشه عربي
منسوب به عهد، پای بند به عهد و پیمان
صفحه :
2