امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ل
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی
نام دخترانه با ریشه انگليسي
ظریف و شکننده
نام دخترانه با ریشه عبري
خجسته، نام همسر یعقوب(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر
نام دخترانه با ریشه ارمني
برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا
نام دخترانه با ریشه عبري
بنده خالص خداوند
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی قزوین
نام دخترانه با ریشه عربي
شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
نام دخترانه با ریشه عربي
شب، هم ریشه با"لیل" عربی است
نام دخترانه با ریشه لاتين
نام گل ، نور نوربخش
نام دخترانه با ریشه فارسي
میوه خوردنی، ترش یا شیرین، معطر و زردرنگ
صفحه :
2