امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ک
نام دخترانه با ریشه فارسي
بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و رویاندن آنها، و تولید میوه است، زلف، کاکل
نام دخترانه با ریشه عربي
نام یکی از دختران حضرا علی (ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي
دام، کنایه از گیسو
نام دخترانه با ریشه عربي
نام چشمه ای در بهشت، نام سوره ای در قرآن کریم که یکی از شأن نزول‌های آن تولد حضرت فاطمه است
نام دخترانه با ریشه کردي
یارکوتاه قد(نگارش کردی : کۆیار)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مونث کوشان -دختر ساعی - بانوی تلاشکر -
نام دخترانه با ریشه فارسي
قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه عربي
ستاره، گلی زینتی، درشت و پُرپَر به رنگهای ارغوانی، سفید، قرمز، زرد، یا بنفش
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جذب کنندگی دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از کی( پادشاه) + آفرید( آفریده)
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختری از نسل شاهان
نام دخترانه با ریشه فارسي
منسوب به کیان، پادشاهی
نام دخترانه با ریشه گيلکي
دختر مازندزرانی که عزیز و دوست داشتنی است
نام دخترانه با ریشه فارسي
اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از کیوان( نام ستاره ای) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از کیهان( دنیا) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
کیهان، جهان، دنیا، گیتی
صفحه :
2