امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ر
نام پسرانه با ریشه عبري
آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه فارسي
اندیشمند - فکر کننده - مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
مهربان، عاطفه ، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه کردي
یکدست. یک اندازه(نگارش کردی : رةبةن)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام ماه هفتم از سال قمری
نام پسرانه با ریشه عربي
مهربان، بخشاینده ، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
مهربانی، رحم ، مهربانی و عفو مخصوص خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
مهربان، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
روزی دهنده ، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
روزی ای که خداوند می دهد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران دیلمیان
نام پسرانه با ریشه عربي
محکم، استوار، متین، باوقار
نام پسرانه با ریشه فارسي
ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است ، موزون و بلند ، آنچه به راحتی قابل درک است ، توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نجات یافته، رها شده
نام پسرانه با ریشه فارسي
در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
9.5 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او
نام پسرانه با ریشه عربي
هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بود
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است ، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط
نام پسرانه با ریشه عربي
خشنودی، رضایت ، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان
صفحه :
2