امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ر
نام دخترانه با ریشه يوناني
رکسانه، روشنک،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه فارسي
خشرو، دارای چهره شاد و گشاده
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخشنده، دارای عظمت و شکوه
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای روشن و تابان دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از رخ( چهره، صورت) + ک( نشانه تحبیب)
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای زیبا چون گل دارد
نام دخترانه با ریشه فرانسه
گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای مختلف
نام دخترانه با ریشه لاتين
نام لاتین گل رز
نام دخترانه با ریشه فارسي
به فتح ر،نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچنین جمع رز است اما غالباً به عنوان مفرد بکار می رود به معنای درخت انگور،تاکستان
نام دخترانه با ریشه فارسي
به فتح ر،نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچنین جمع رز است اما غالباً به عنوان مفرد بکار می رود به معنای درخت انگور،تاکستان
نام دخترانه با ریشه عربي
زن باوقار،بانوی متین،خانم محترم
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر جنگجو ، دختر مبارز
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
رزین(عربی) + دخت(فارسی) دختر موقر و متین
نام دخترانه با ریشه کردي
روژان - روزها ایام
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
فصل پاییذ
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان در هند سلطنت کرد
نام دخترانه با ریشه عربي
زیبا، دلفریب ، بلند و کشیده ، گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
نام دخترانه با ریشه عربي
سحر و افسون - نام یکی از چهار دختر پیامبر(ص) از خدیجه
نام دخترانه با ریشه يوناني
روشنک،رکسانه،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه يوناني
روشنک ، رکسانا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
صفحه :
3