امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ز
نام دخترانه با ریشه عربي
میوه بیضی شکل سفت و گوشتی که رنگ ان در مراحل مختلف رشد از سبز تا بنفش و سیاه تغییر می کند
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
زیتون (عربی) + خاتون(فارسی) ، مرکب از زیتون + خاتون ( بانو)، نام همسر ارسلان شاه پادشاه کرمان که زنی بسیار خردمند و خیر بود
نام دخترانه با ریشه عربي
نام سنگی قیمتی به رنگ سبز مایل به زرد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه عربي
نام دختر علی (ع) و خواهر حسین(ع)
نام دخترانه با ریشه عربي
آنچه برای آرایش و زیبا کردن به کار می رود
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون زیور و جواهری بر تاج می درخشد
نام دخترانه با ریشه کردي
نقره ای، نقره گون
نام دخترانه با ریشه عربي
مصغر زبده، برگزیده کوچک، نام چندتن از زنان معروف عرب از جمله همسر هارو الرشید
صفحه :
3