امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف س
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام یکی از الحان قدیم ایرانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مصغر سبز، پرنده ای سبز رنگ که مانند هدهد بر سرش تاجی دارد، معشوق، شیشه شراب
نام دخترانه با ریشه فارسي
گیاهی که به صورت خودرو در جایی سبز شده است ، سبزه وار، چمن زار، گندمگون
نام دخترانه با ریشه فارسي
سبزه ای که در فصل بهار می روید، بهار سبز و خرم
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
سبزه(فارسی) + قبا(عربی) پرنده ای به رنگ آبی لاجوردی و دم آبی مایل به سبز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر چوپانی که کوروش را به او سپرده بودند تا بکشد اما او مانع شد و کوروش را مانند فرزند خودش بزرگ کرد
نام دخترانه با ریشه فارسي
درختی از خانواده بید با برگهای براق
نام دخترانه با ریشه فارسي
روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
استاتیرا، همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
هر یک از اجسام نورانی آسمان که شبها از زمین به صورت نقطه های نورانی دیده می شوند ، بخت، اقبال ، نام مادر ابوعلی سینا دانشمند نامدار ایرانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
شاخه تازه رسته و نازک
نام دخترانه با ریشه فارسي
سپاس حمد خداوند، ستودن، تعریف، تمجید شدن
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
جهان هستی دنیا روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه- لقب حضرت معصومه - کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است
نام دخترانه با ریشه عربي
زمان قبل از سپیده دم ، صبح
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
سحر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از سحر( زمان قبل از سپیده دم) + ناز( زیبا)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
سحر(عربی) + نوش(فارسی) ، دوستدار سحر و روشنایی، صبوحی کننده
نام دخترانه با ریشه ارمني
نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
سجده کننده بر خانه خدا - مرکب از سدن(عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)
نام دخترانه با ریشه فارسي
آنچه به سر می آویزند
نام دخترانه با ریشه فارسي
سهراب، گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه
نام دخترانه با ریشه فارسي
اولین گل ، بهترین از هر چیز
نام دخترانه با ریشه فارسي
ماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به کار می رود
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی در منظومه ویس و رامین
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخت سرو، معشوق خوش قد وقامت
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که اندامی زیبا و بلندبالا دارد
صفحه :
3