امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ن
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه ارمني
نازی، منسوب به ناز
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر طناز و عشوه گر
نام دخترانه با ریشه فارسي
ماده ای با عطر نافذ و پایدار که زیر پوست شکم نوعی آهو به دست می آید
نام دخترانه با ریشه فارسي
ناک(در گویش مازندران نوعی گلابی شیرین) + تا، شیرین مثل گلابی
نام دخترانه با ریشه فارسي
پدر و مادر، نعناع
نام دخترانه با ریشه فرانسه
نام شهری در فرانسه
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی مراغه
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی خرم آباد
نام دخترانه با ریشه فارسي
زهره، آناهیتا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دیگر کتایون همسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام دخترانه با ریشه عربي
ماده خوراکی سفت، بلورین، و شیرین
نام دخترانه با ریشه عربي
زنی که دارای چشمان درشت است
نام دخترانه با ریشه عربي
ستاره ، نام سوره ای در قرآن کریم
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث نجیب، شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن
نام دخترانه با ریشه عربي
صدای بلند، فریاد، بانگ
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ندیم ،همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
نام دخترانه با ریشه عربي
معرب از فارسی،نرگس، نام همسر امام حسن عسگری(ع) و مادر حضرت مهدی(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي
در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان
نام دخترانه با ریشه فارسي,يوناني
از یونانی ، گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و زرد
نام دخترانه با ریشه فارسي
منسوب به نرم، لطیف، مهربان
نام دخترانه با ریشه عربي
زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام راهبی همزمان با انوشیروان پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه های نرگس است
صفحه :
3