امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارژنگ کتاب مصور مانی
نام پسرانه با ریشه عربي
منسوب به آتش - آتشکده - برافروخته مثل آتش
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چند تن از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام موبدی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه ارمني
پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیان ارمنستان
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام مؤسس سلسله ساسانی، فرزند ساسان
نام پسرانه با ریشه کردي
نام طایفه ای از ایلات کرد ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سوره های بزرگ کتاب زند و پازند
نام پسرانه با ریشه فارسي
یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرماندار پارس هنگام یورش اسکندر به ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام رودی در مرز شمالی ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه يوناني
ارسطاطالیس، ارسطوطالیس حکیم نامدار یونانی و شاگرد افلاطون، او معلم اسکندر مقدونی بود، به او لقب معلم اول را داده بودند
نام پسرانه با ریشه ترکي
شیر، نام پسر مسعودغزنوی
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین
نام پسرانه با ریشه فارسي
زلال و شفاف مانند اشک چشم-به کسر الف اول - مرکب از ارس(اشک چشم) + یا نسبت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نماینده داریوش سوم پادشاه هخامنشی برای گفتگو با اسکندر
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از یزرگان قوم پارت که در سال 256 ق.م بر سلطان سلوکی طغیان کرد و سلسله اشکانیان را بنا نهاد
صفحه :
3