امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ع
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار هدایت کننده و راهنما
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفرصادق و مؤسس دولت علویان
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از اجداد پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت
نام پسرانه با ریشه عربي
بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که باعث عزت دین است
نام پسرانه با ریشه عبري
نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر دوره قاجاریه
نام پسرانه با ریشه عربي
نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نماد نویسندگی و سخن سرایی است
نام پسرانه با ریشه عربي
بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
عفیف در دین، پرهیزکار
نام پسرانه با ریشه عربي
خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی(ع) و پسر موسی کاظم(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چندتن از شخصیتهای تاریخی
صفحه :
3