امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ا
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
نام دخترانه با ریشه عربي
فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود
نام دخترانه با ریشه عربي
در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی)به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در مازندران
نام دخترانه با ریشه سنسکريت
مال بسیار - دارایی فراوان
نام دخترانه با ریشه فارسي
تغییر یافته الی کاک یا الیکک - آلبالوی جنگلی که در جنگلهای مازندران و حاشیه دریای خزر یافت می شود
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی رودیار
نام دخترانه با ریشه عربي
نام همسر علی(ع) و مادر عباس(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي
آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
امیر(عربی) + ا (فارسی) امیره
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
دختر پادشاه، شاهدخت
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار
نام دخترانه با ریشه فارسي
میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و مزه ترش یا شیرین
نام دخترانه با ریشه فارسي
آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر
نام دخترانه با ریشه عربي
مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آنچه یا آن که کسی را وادار به کار کند، محرک، باعث
نام دخترانه با ریشه فارسي
صورتی از نغوشا، پیرو مانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی در زمان ساسانیان
نام دخترانه با ریشه فارسي
جاودان، شادمان، خوشحال، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده ای ساسانی در تیسفون و نام دختر نرسی،نام اولین کسی که به عنوان گردشگر 10 روز در فضا بود
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر جاویدان، دختر شادمان
صفحه :
4