امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه انگليسي
گلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود
نام دخترانه با ریشه فارسي
شرم وحیا،ملایمت، مهربانی،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آزرم + خاتون ،بانوی با حیا
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر پرویزبن هرمزبن انوشیروان معروف به عادله که ۴ ماه زمام حکومت را در اختیار داشت، دختر باحیا
نام دخترانه با ریشه فارسي
آذرم + ی نسبت + دخت، دختر با حیا دختر سنگین و با وجاهت-نام دختر پرویز نوه انوشیروان که ۴ ماه بر ایران فرمانروایی کرد
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیور مایه زیبایی و آرایش - وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر زیبا،دختر آرام،دختر با وقار
نام دخترانه با ریشه کردي
آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی
نام دخترانه با ریشه فارسي
فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست وهفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم،نام کوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارس
نام دخترانه با ریشه فارسي
خورشید آسمان،کنایه از فردی که زیباییش نظیر ندارد
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام همسر حضرت یوسف و دختر فوتی فارع کاهن شهر آون (یکی از مناطق مصر) بود
نام دخترانه با ریشه کردي
شفق،هنگام طلوع خورشید،همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می کنند،نام محلی در مسیرلار به لنگه
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
سیمین، نقره فام
نام دخترانه با ریشه عربي
زن اندوهگین،ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از نیل گرفت و پنهانی از فرعون از او مراقبت کرد،نام کوهی در استان فارس
نام دخترانه با ریشه فارسي
دوستی و پیوند دوباره بعد از رنجش و آزردگی، سازش و صلح
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که او را می شناسیم، آن که یا آنچه به ذهن و خاطر می آوریم، آگاه به چیزی یا امری، عاشق، دلداده
نام دخترانه با ریشه آشوري
منسوب به آشور،برهم زننده،تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد
نام دخترانه با ریشه فارسي
آتوسا،نام دختر کورش کبیر، نام همسر داریوش هخامنشی ، این نام در تورات به عنوان "واستی" آمده است
نام دخترانه با ریشه فارسي,مغولي
آغا (مغولی) + بانو(فارسی)، بانوی بزرگ
نام دخترانه با ریشه عربي
افقها،عالم آسمان،زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجوی
نام دخترانه با ریشه عربي
بلا، بلیه، کنایه از زیبایی و عشوه گری
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب ازآف(مهر،خور) + تاب(فروغ،نور)، نوری که از خورشید به زمین می تابد،کنایه از زیبایی و خیره کنندهگی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر آفتاب، دختر خورشید،کنایه از زیبایی و خیره کنندگی
نام دخترانه با ریشه فارسي
هنگام تحسین و تشویق به کار می رود، مرحبا، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه آفرین، آفرین دخت
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین( واژه تحسین) + دخت ( دختر)،دختر تحسین برانگیز،دختری که تمام خوبی ها را دارد٠
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین(واژه تحسین) + گل،گل تحسین برانگیز کنایه از دختر بسیار زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین(واژه تحسین) + ماه(قمر)،ماه تحسین برانگیز کنایه از دختری که زیباییش مانند ماه است
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین(واژه تحسین) + مهر (محبت یا خورشید)،کسی که از زیبایی مانند خورشید است یا بسیار با محبت
صفحه :
5