امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ا
نام دخترانه با ریشه فارسي
صورتی از نغوشا، پیرو مانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی در زمان ساسانیان
نام دخترانه با ریشه فارسي
جاودان، شادمان، خوشحال، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده ای ساسانی در تیسفون و نام دختر نرسی،نام اولین کسی که به عنوان گردشگر 10 روز در فضا بود
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر جاویدان، دختر شادمان
نام دخترانه با ریشه فارسي
انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد
نام دخترانه با ریشه يوناني
آنیس ، مقاومت و اعتراض
نام دخترانه با ریشه فرانسه
نام هفتمین سیاره منظومه شمسی
نام دخترانه با ریشه يوناني
ربة النوع فراوانی نعمت
نام دخترانه با ریشه سنسکريت
نام یکی از ایالتهای هندوستان
نام دخترانه با ریشه يوناني
در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
بی همتا.تک
نام دخترانه با ریشه ترکي
(به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف
نام دخترانه با ریشه ترکي
آیدا - شاد خوشحال
نام دخترانه با ریشه فرانسه
فکر و اندیشه، رأی
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
مکان آریائیان(قوم اری)- محل مردمان شجاع و شریف-نام کشور باستانی ما - حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح طوایفی سفید پوست از راه جیحون و کوههای قفقاز وارد منطقه ایران شدند این طوایف به دو دسته تقسیم می شدند دسته ای که خودرا زورمند می دانستند و به نام سک(به فتح س)ها شناخته می شدند و دسته ای دیگر که متمدن تر از دسته اول بودند خود را اری(به فتح الف و کسر ر) به معنای شجاع و شریف می نامیدند و وجه تسمیه ایران نیز همین است.
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر ایران، نام همسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب فخر و مباهات ایران
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از ایران + الف اطلاق
نام دخترانه با ریشه فارسي
آلیسا - رنگین کمان - به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام ملکه روم شرقی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای چهره ای چون فرشتگان
صفحه :
5