امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ر
نام دخترانه با ریشه يوناني
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختری که مانند رومیان است - سپید رو
نام دخترانه با ریشه عربي
رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نجات یافته، آزاد
نام دخترانه با ریشه لاتين
با شکوه، ملکه وار
نام دخترانه با ریشه عربي
گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گیاه خوشبو
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام حیوانی است
صفحه :
5