امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه عبري
بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه فارسي,اوستايي-پهلوي
در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای میوه هایی ترش و کوچک مانند آلو است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
نام پسرانه با ریشه فارسي
اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورتی از سپیتمان، لقب خانوادگی زرتشت نام سردار ایرانی در زمان اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از مخالفین سلطه عرب در ایران در زمان خلیفه عباسی
نام پسرانه با ریشه فارسي
در گویش سمنان ستاره،نام همسر یهودی انوشیروان که مدفن او در همدان است
نام پسرانه با ریشه عبري
خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
نام پسرانه با ریشه عبري
اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
نام پسرانه با ریشه عربي
شیر، نام برج پنجم از برجهای دوازده گانه، برابر با مرداد
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دفاع از دین مانند شیر شجاع است
نام پسرانه با ریشه عربي
شیر خدا ، از القاب علی (ع)
نام پسرانه با ریشه عبري
درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأمور دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز
نام پسرانه با ریشه عربي
نیکبخت تر، خوشبخت تر
نام پسرانه با ریشه عربي
معرب اسوار از نامهای تاریخی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
نام پسرانه با ریشه يوناني
یاری کننده مرد، نام پادشاه معروف یونان بنا به روایت شاهنامه فرزند داراب پسر بهمن و ناهید دختر فیلقوس قیصر روم
نام پسرانه با ریشه عبري
آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
نام پسرانه با ریشه عبري
اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
نام پسرانه با ریشه فارسي
راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای مینویان و جهانیان است، نام روز بیست وششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز ‏پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
تابش، درخشش، فلسفه ای که منشأ ان فلسفه افلاطون و حکمت نو افلاطونی است، مروج این حکمت در اسلام و ایران شیخ شهاب الدین سهره وردی است
صفحه :
5