امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه فارسي
هنگام تحسین و تشویق به کار می رود، مرحبا، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه آفرین، آفرین دخت
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین( واژه تحسین) + دخت ( دختر)،دختر تحسین برانگیز،دختری که تمام خوبی ها را دارد٠
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین(واژه تحسین) + گل،گل تحسین برانگیز کنایه از دختر بسیار زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین(واژه تحسین) + ماه(قمر)،ماه تحسین برانگیز کنایه از دختری که زیباییش مانند ماه است
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین(واژه تحسین) + مهر (محبت یا خورشید)،کسی که از زیبایی مانند خورشید است یا بسیار با محبت
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آفرین(وازه تحسین) + ناز(کرشمه، غمزه)،دختری که بسیار ناز داردکنایه از دختر زیبا و طناز
نام دخترانه با ریشه فارسي
شنونده آفرین،کسی که تحسین همه را بر می انگیزاند
نام دخترانه با ریشه فارسي
افسانه،داستان،خیال،مشهور،کسی که بحدی زیبا ست که خیالی به نظر می آید
نام دخترانه با ریشه فارسي
خورشید، روشنایی آفتاب
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آق( ترکی) + بانو(فارسی)، بانوی سپید،کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آق( ترکی) + گل ( فارسی) گل سفید
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر آگاه، دختر مطلع،بانوی باخبر
نام دخترانه با ریشه کردي
آتشین، به رنگ آتش
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آلا( ترکی) + گل (فارسی) ، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که در این اواخر نابود شده
نام دخترانه با ریشه فارسي
شقایق،گلی به رنگ زرد سفید یا قرمز که انواع گوناگون خودرو و زینتی دارد
9 امتیاز
نام دخترانه با ریشه ترکي
آلان گوا، زیبای وحشی
نام دخترانه با ریشه ترکي
آلان قوا، زیبای وحشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آتشدان،شعله آتش،جایی که در آن آتش روشن می کنند
نام دخترانه با ریشه لاتين
سحر سپیده روشنی صبح
نام دخترانه با ریشه ترکي
آلتنای،زر، طلای ناب
نام دخترانه با ریشه ترکي
آلتنای،زر، طلای ناب
نام دخترانه با ریشه ترکي
سیب، کنایه از زیبایی
نام دخترانه با ریشه کردي
اولین پرتو خورشید
نام دخترانه با ریشه ارمني
عروس جاودانی دریا، دختر زیبا و دلربا
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر اردشیر اول پادشاه هخامنشی، کسی که سرخی گونه هایش به آلو می ماند،دختر زیبا و به اصطلاح سرخ و سفید
نام دخترانه با ریشه فرانسه
بانوی نجیب زاده ، دختر اصیل ، خانم با اصل و نسب
صفحه :
6