امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ا
نام دخترانه با ریشه فارسي
آلیسا - رنگین کمان - به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام ملکه روم شرقی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای چهره ای چون فرشتگان
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
ایل (ترکی)+ناز(فارسی)،مایه ناز ایل، الناز
نام دخترانه با ریشه فارسي
الیکا ، هل ، گیاهی از تیره زنجبیلیان
نام دخترانه با ریشه ترکي
طایفه من،قبیله ام
نام دخترانه با ریشه عربي
فتنه انگیز ، برپا کننده آشوب
نام دخترانه با ریشه عربي
دوستی و محبت - همچنین دیدن یا شنیدن آواز
نام دخترانه با ریشه فارسي
آراسته و پیراسته
نام دخترانه با ریشه کردي
ایوان، تراس(نگارش کردی : هةیوان)
صفحه :
6